Hướng Dẫn Nạp Rút Coin 12 Aug 2018 01:07:20 AM

Cách Nạp Coin Tại Coins33

Bước 1: đăng nhập tài khoản cần nạp 

Bước 2: chọn ví coin bạn cần nạp sau đó click vào nạp coin

Bước 3: bạn copy ví coin, sau khi copy ví coin của bạn tại coins33 thì bạn lấy từ ví (blockchian, coinbase..v.v) nào cũng được miễn sao chuyển vào đúng ví coin tại coins33 bạn cần nạp là được. 

Sau khi bạn đã chuyển tiền coin của bạn từ ví khác sang ví coin tại coins33 thì hệ thống tự động cập nhật tiền coin của bạn ngay trong hệ thông Coins33.net

Cách Rút Coin Tại Coins33

Bước 1: đăng nhập tài khoản cần rút

Bước 2: chọn ví coin bạn cần rút sau đó click vào rút coin

Bước 3: điền theo form bên dưới như số coin bạn cần rút và địa chỉ ví coin bạn cần rút.

Bước 4: phần mã bảo mật 2FA bạn rút lần đầu phải sử dụng mã này để phòng tài khoản của bạn có người vào được thì rút tiền cũng không được.

Chú ý: nạp coin va rút coin điều phải chính xác ví coin mới thành công. Nếu các bạn sai ví hệ thông coins33 không chịu trách nhiệm.