Chính Sách Bảo Mật 29 Jul 2018 13:11:08 PM

Để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn, và tạo điều kiện rút coin ngay lập tức chúng tôi sử dụng 2 loại ví Coinbase và Blockchain. Hai loại ví được sử dụng nhiều nhất và có tính bảo mật cao.

Việc tách kiểm soát các ví giữa hai công ty khiến ví coin trở nên an toàn hơn, bởi vì kẻ tấn công sẽ phải xâm nhập cả hai hệ thống Coins33 và Coinbase để ăn cắp. Chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối với tài sản của bạn.

Mật Khẩu

OTP (One-Time Password) Mật khẩu dùng một lần với đặc điểm không lặp lại và chỉ có giá trị 1 lần. Phương pháp này an toàn hơn để chứng thực dữ liệu, gọi là Two-factors.

Mục đích làm cho mật khẩu lúc nào cũng thay đổi, tránh việc Hacker hoặc ai đó đánh cắp tài khoản và mật khẩu nhằm đáp ứng cho việc bảo mật thông tin. Để đăng nhập bạn cần đăng nhập Email và bấm vào link, chúng tôi khuyến khích bạn cũng cài bảo mật 2 lớp cho chính Email của bạn, để đảm bảo Email của bạn không thể bị đánh cắp.

Bảo Mật 2 Lớp

Để bảo đảm sự an tâm hàn toàn, chúng tôi cung cấp cho bạn bảo mật 2 lớp Two Factor Authentication (2FA), hỗ trợ để cung cấp một cấp độ xác thực khác .

Với tính năng 2FA được bật, bạn sẽ thêm một lớp bảo vệ bổ sung vào tài khoản của mình: mã chỉ sử dụng một lần, mà chỉ có thể được tạo trên điện thoại thông minh của bạn.

An Ninh

Tất cả dịch vụ web, giao dịch, thông tin diễn ra trên Coins33 đều được mã hóa và bảo vệ bởi SSL (Secure Sockets Layer). Không có cá nhân nào có quyền truy cập trực tiếp liên quan đến thông tin và tài sản của bạn, tài khoản của bạn luôn được bảo vệ ở mức an toàn nhất.